Wie kunnen lid worden?

Iedereen die ouder is dan 18 jaar kan lid worden; in bijzondere gevallen, voor jongeren vanaf 16 jaar is een machtiging van ouders en/of opvoeders nodig. Het eerste jaar is men nog aspirant-lid en wordt bekeken of men tot vol lid kan worden toegelaten. Daartoe gaan persoonsgegevens naar de politie voor de aanvraag van de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)
Zie:https://www.justis.nl/producten/vog/
Zonder deze verklaring kan men geen lid worden van de KNSA en dus niet van onze vereniging. Logisch, je gaat  per slot van rekening om met een vuurwapen en de veiligheidseisen hiervoor worden gesteld door justitie en KNSA.

De schietsport is bij uitstek geschikt voor mensen die onregelmatige werkverbanden hebben. Schieten is een concentratiesport en puur individualistisch. Kan je door je werk niet om 20.00 uur aanwezig zijn dan  kom je gewoon om bijvoorbeeld 21.30 uur. Wanneer op een dag niet geschoten wordt, dan kunnen te schieten series op een latere datum ingehaald worden.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 125,-- per jaar. De patronen worden ter beschikking gesteld door de club en kosten 10 eurocent per stuk. Een serie bestaat uit 2 kaarten van vijf schoten. Een serie kost dus slechts één euro. Je bepaalt uiteraard zelf hoeveel series je op een avond schiet.